• info@zimad.com.mk Пон-Пет 07:30 - 15:30

ИЗВРШЕНИ САНАЦИИ

Проекти:

 • Преглед на состојбата и санација на крански патеки во Рудници и железарница "Скопје",
 • Преглед на состојбата и санација на пумпни станици во Рудници и железарница "Скопје",
 • Преглед на состојбата и санација на еџерови греди во Рудници и железарница "Скопје",
 • Преглед на состојбата и санација на бункери во Рудници и железарница "Скопје",
 • Преглед на состојбата и санација на разладни кули во Рудници и железарница "Скопје",
 • Преглед на состојбата и санација на тунелски печки во Рудници и железарница "Скопје",
 • Санација и проширување на мостовски конструкции на Автопат Е-65, Скопје - Тетово, Делница Скопје - Групчин,
 • Преглед на состојбата и санација на мостовски конструкции на Автопат Е-75, Делница Обиколка на Велес,
 • Преглед на состојбата и санација на мостовски конструкции на Автопат Е-75, Делница Велес - Градско,
 • Преглед на состојбата и санација на мостовски конструкции на Автопат Е-75, Градско - Стоби,
 • Санација на стари мостови на пруга Куманово - Бељаковци - Граница со Република Бугарија,
 • Проверка на напонска состојба и мислење за санација на голем број станбени објекти за ЈПССД,
 • Мислење за санација на темели и челични кровни конструкции "ОХИС" - Скопје,
 • Проширување и санација на мост "Лакавица" на магистралниот пат М-6, Штип - Струмица,
 • Испитување на носивоста со пробно натоварување и издавање на мислење за санација или реконструкција на голем број на патни и железнички мостови
 • Преглед на конструктивните носиви елементи и издавање на мислење за санација на голем број на индивидуални станбени објекти /списокот е преобемен за да се наведе детално во списокот на извршени работи,
 • Преглед на конструктивните носиви елементи и издавање на мислење за санација на голем број на приватни стопански објекти и хали /списокот е преобемен за да се наведе детално во списокот на извршени работи
 • Изработка на проект за стабилизирање на свлечиштето кај Качаник, Косово (Инвеститор НАТО-КФОР Косово).
 • Санација со ињектирање на подземна шахта за сценска техника, Македонски народен театар
 • Санација на круна на брана Прилеп, ЈП за водостопанство Прилеп.