• info@zimad.com.mk Пон-Пет 07:30 - 15:30

ЛАБОРАТОРИСКИ ИСПИТУВАЊА НА КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ

Проекти:

 • Аеродром "Петровец" - рулни патеки,
 • Аеродром "Охрид" - полетно слетна патека /прва реконструкциј
 • Автопат Е-65, Обиколка на Тетово,
 • Тековна лабораторија за Пут - Приштина,
 • Тековна лабораторија за Трасинг - Приштина,
 • Бензинска Пумпа "Макоил" - Скопје,
 • Автопат Е-75, Демир Капија - Гевгелија,
 • Рецептури за изработка на асфалтни мешавини за Асфалтна база "Кљуси"
 • Рецептури за изработка на асфалтни мешавини за Асфалтна база "Трасинг"
 • Аеродром "Охрид" - полетно слетна патека /тековна реконструкција,
 • Изградба на аеродром ТАВ во Скопје
 • итн.