• info@zimad.com.mk Пон-Пет 07:30 - 15:30

МЕЃУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

Проекти:

 • Стручен надзор над изградба на фабрика за кабли ЧАГАТАЈ Кабло во ТИРЗ 1 Бунарџик, Скопје, 2018.
 • Стручен надзор над изградба на 2. Фаза од ф-ка Кромберг и Шуберт во Битола, 2017.
 • Пробно испитување на мостови на автопатна делница Демир Капија-Смоквица, 2017.
 • Контрола на квалитет на сите материјали и работи на објект: Изградба на центар за обука во Брезовица, Косово, Инвеститор: Про Кредит Банка Приштина, Косово, 2016-2017.
 • Контрола на квалитет за време на изведба на Проект: Рехабилитација на мостовите долж автопатската делница Велес - Скопје од Коридорот 10 во Р.Македонија (Изведувач ФРЕСИНЕ - Франција), 2016.
 • Стручен надзор над изградба на 5/пет/ мали хидроцентрали од ХС Бошава вклучително реконструкција на 40 км канали за наводнување, и изградба на 30км цевководи со СПИРА цевки, ГРП цевки и мал дел челични цевки, 2015.
 • Стручен надзор при изградба на четири мали хидроелектрани во Р.Македонија. Инвеститор – ПЦЦ Хѕдро, Германија, 2014.
 • Стручен надзор и контролна лабораторија при изградба на Производен погон на КЕМЕТ Електроникс во ДТИРЗ Бунарџик - Скопје, 2012.
 • Контрола на квалитет за време на изведба на Проект: Производен погон на Кромберг&Сцхуберт во Индустриската зона “Жабени”, Битола, Р.Македонија, 2012.
 • Контрола на квалитет за време на изведба на пректот: Аеродром “Александар Велики” во Скопје – Инвеститор ТАВ Цонструцтион – Турција, 2012.
 • Контрола на квалитет за време на изведба на Проектот: Гасна Централа - Известитор Гама-Поњер – Турција, како и обезбедување на консултантски услуги., 2010.
 • Контрола на квалитет за време на изведба на сообраќајниците на Проектот: Изградба на проезводен погон на Џонсон Мети во ДТИРЗ Бунарџик - Скопје, 2008.
 • Стручен технички квалитативен и квантитативен надзор над изведба на Фабрика за електроника за автомобили на Џонсон Контролс во ДТИРЗ Бунарџик, 2007.
 • Контрола на квалитет за време на изградба на Новата Амбасада на Сад во Скопје, Р.Македонија, 2005.
 • Испитување на мост на р. Љушна и испитување на стабилност на потпорен ѕид на Обиколката на К.Митровица – Инвеститор КФОР.
 • Контрола на квалитет за време на изведба на Проектот: Фабрика за производство на здрава храна во ДТИРЗ Бунарџик - Скопје.
 • Изградба на болница и станбен комплекс во Астана, Казакстан, 2005
 • Контрола на квалитет за време на изведба на Проект: Изградба на автопатската делница Д.Капија-Смоквица од Коридорот 10 во Р.Македонија (Изведувач АКТОР-Грција)
 • Стручен надзор над реконструкција на нова фасада на ЕВН Македонија во Скопје
 • Стручен Надзор над изградба на висечки мост преку р. Вардар кон објект на МНТ