• info@zimad.com.mk Пон-Пет 07:30 - 15:30

ЛАБОРАТОРИСКИ ИСПИТУВАЊА

Проекти:

 • Комплекс "Фени"
 • ХЕЦ "Глобочица"
 • ХЕЦ "Шпиље"
 • Брана на Ратеска Река
 • Брана "Првонек" -Врање, Србија
 • ТЕЦ "Осломеј"
 • ТЕЦ "Дуброво" - Неготино
 • Железнички транспортен центар
 • Пруга Бељаковце-Крива Паланка
 • Автопат Скопје-Петровец
 • Автопат Велес-Градско
 • Автопат Е-75, Градско-Стоби
 • Автопат Е-75, Стоби-Неготино
 • Автопат Е-65, Скопје-Групчин
 • Бетонски коловози на наплатни станици на автопатиштата
 • Бетонска писта на аеродромот "Петровец"
 • Бетонска писта во воениот центар "Криволак"
 • Станбен комплекс "Капиштец"
 • Станбен комплекс "Стар Аеродром"
 • Населба "13 Ноември"
 • Населба "Скопје-Север"
 • Каналска мрежа на ХМС "Тиквешко Поле"-Кавадарци
 • Контролни бетонски испитувања при изградба на каналска мрежа на ХМС "Калиманци"
 • Контролна бетонска лабораторија при изградба на мостот Гоце Делчев во Скопје
 • Комплетни истражни работи и проект за градба на мост "Лозица", М-9, Приштина-Пеќ, Инвеститор "УНМИК",
 • Комплетни истражни работи и проект за градба на мост "Дубово", Р-101, Пеќ-Митровица, Инвеститор "УНМИК",
 • Испитувања за свлечиште на патот Р-507, Молика-Битола,
 • Испитувања за свлечиште на патот Р-104, Самоков,
 • Истражни работи и испитувања за локација за градба на црква "Св. Злата Мегленска" - Сарај /Скопје,
 • Истражни работи и испитувања за резервоар за мазут "Макпетрол" во Градско,
 • Истражни работи и испитувања за санација на свлечиште на патот Битола-Пелистер,
 • Геомеханички испитувања за Главен проект за пругата Куманово-Деве Баир, км 30+600-37+850,
 • Геомеханички испитувања за Главен проект за пругата Куманово-Деве Баир, км 29+900-30+700,
 • Истражни работи и испитувања за темелење на голем број на мостови во Р. Македонија,
 • Истражни работи и испитувања за санација на свлечиште на патот Тетово-Попова Шапка,
 • Истражни работи и испитувања за профилот на брана "Бучинци"-Скопје /по нејзиното разрушување,
 • Истражни работи и испитувања за базени за мека вода при новиот систем за ладење на електропечките, Рудници и Железарница-Скопје,
 • Истражни работи и испитувања на локација "Долга ливада"-Рудник "Тораница", Крива Паланка,
 • Комплетни истражни работи, контролни испитувања со стручен Надзор при санација на доводен тунел на ХЕЦ "Глобочица",
 • Инженерско-геолошки, хидрогеолошки и геомеханички истражни работи за Главен проект на брана за мала акумулација "Студенчица"-Кичево,
 • Теренски истражни работи и соодветни лабораториски испитувања за изработка на Главен проект за санација на клизиштата кај селата, Ростуше, Веле Брдо и Битуше,
 • Лабораториски испитувања за насипниот материјал со Апарат за директно свлекување во големи размери (ќелија 100/100/60 см) за ХЕЦ "КОЗЈАК"
 • Истражни работи со изработка на Проектна документација за санација на свлечиште на паркинг просторот на Попова Шапка,
 • Истражни работи со изработка на Проектна документација на санација на потпорен ѕид на магистралниот патен правец М-4 село Колари,
 • Истражни работи со изработка на проектна документација за санација на потпорен ѕид на регионалниот патен правец Р-513 Македонски Брод-Прилеп,
 • Истражни работи со изработка на проектна документација за санација на потпорен ѕид на регионалниот патен правец Р-15 Извор-Бошков мост,
 • За Француската фирма Сцетароуте Интернатионал имаме извршено инжинерско-геолошки, хидрогеолошки и геомеханички истражни работи за изработка на Главен проект автопатот Е-75 делница Демир Капија-Гевгелија,
 • Инжинерско-геолошки, хидрогеолошки и геомеханички истражни работи за изработка на Главен проект за автопат од Коридорот К-8, делница Ќафасан-Требеништа,
 • Многу други проекти финансирани од страна на разни Инвеститори а чиј список е премногу обемен да биде наведен во референтната листа.