ЗИМ СКОПЈЕ АД Скопје поседува лиценца А за проектирање на градби од прва и втора категорија, издадена од страна на Министерство за Транспорт и Врски на РМ.

Стручниот тим на ЗИМ Скопје АД Скопје има долгогодишно искуство во изготвување на  проектна документација за:

  • Мостови
  • Улици и патишта
  • Водоводни мрежи
  • Објекти од високоградба