Адитиви и полимери

Вршиме мерења на физичките и додатните својства и испитувања на нотпорноста од влијанието на стареењето од влијанието на средината за полимери, полимерно градежни материјали, композити и сиситеми, како што се:
 • лепаци за лепење на дрво, бетон, камен, керамички плочки, метал, такло, текстил, полимерни фолии /пластични/, декоративни ламинати, топлотни изолациии
 • заптивни маси: тврди, пластични еластични, елестични и пенасти
 • вбризган полиуретан, фолии и пластифицирани ткаенини за заптивање на помстови, кровови, темели, парни брани, заптивање на тунели, депонии, зафат за вода, канали и др.
 • технички ткаенини, јажиња
 • подземни облоги, полимерни малтери и премази, плочки, траки
 • полимерни инекциони маси, малтери, пенетранти, премази и облога за обнова, заштита и декорација на подземни бетонски површини, фасади, внатрешни ѕидови
 • топлотни изолации и системи: пенасти полимери /тврд, меки, интегрални пени/, топлотно - изолациони фасадни облоги
 • полимерни цевки: дренажни, канализациони и водоводни цевки, гасоводи, предизлоциони топловодни цевки, цевки за домашни апарати, водови за електрични инсталации, телекомуникациони мрежи, оптички кабли, водови за вентилација
 • ламинати: цистерни, цевководи разни облоги и калапи
 • гума и гумени производи: лежишта, транспортни траки, фолии, чепови, цевки
 • лични заштитни средства: шлемови , заптитни облеки, ракавици, кондури и др.
 • патна сигнализација: коловозни ознаки /боја, ладна пластика, термопластика, фолии/, сообраќајна сигнализација
 • пластична амбалажа

На наведените подрачја вршиме:

 • испитувања и истражувања на својствара на производите и системите со издавање потвдра за квалитет
 • развиваме и воведуваме нови методи за испитување
 • развиваме методи за димензионирање на полимерни композитни материали и производи
 • вршиме контрола на квалитет при вградување на полимерни производи на патишта и други објекти
 • ги утврдуваме - докажуваме својствата ан вградените полимерни материјали, производот и системот каок и причините за евентуалното настанување на грешки

Покренуваме постапка за Решение за овластување за: 

 • задолжително атестирање на индустиските заштитните шлемови
 • обавезно атестирање на шлемови за пожарникари